Wszystko, co powinieneś wiedzieć o Platformie P1!

15 września, 2022

Zapewne w trakcie przeczesywania internetu lub w rozmowach ze znajomymi z branży stomatologicznej spotkałeś się z terminami ,,Platforma P1'' oraz ,,wysyłka zdarzeń medycznych''. Ten krótki artykuł pozwoli Ci lepiej zrozumieć te pojęcia, sprawdzisz też, czy Twój gabinet jest na to gotowy!

Czym jest Platforma P1?

Sięgając do definicji ustawowej jest to ,,Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. To elektroniczna platforma usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, która ma umożliwić gromadzenie, analizowanie i udostępnianie informacji o zdarzeniach medycznych w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia. W skrócie jest to platforma umożliwiająca powszechną wymianę danych medycznych pomiędzy różnymi placówkami.

Czym jest Zdarzenie Medyczne?

Zdarzenie medyczne to świadczenie zdrowotne służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia. Zdarzeniem nazywamy również inne działania medyczne, które wynikają z procesu leczenia lub odrębnych przepisów, które regulują zasady ich udzielania. W skrócie są to świadczenia udzielone pacjentowi przez lekarza w placówce oraz poza nią. Przykładowo wykonanie u pacjenta zabiegu
leczenia kanałowego zęba 2.8 jest zdarzeniem medycznym.

Na czym polega wysyłka zdarzeń?

Polega na każdorazowym wysłaniu określonych informacji o udzielonych na danej wizycie świadczeniach. W założeniu wysłania zdarzeń dokonuje osoba wykonująca dane świadczenia na rzecz pacjenta. Informacje te trafiają na Platformę P1, gdzie wgląd do nich mają pacjenci oraz docelowo również inne placówki po wyrażeniu zgody przez pacjenta.

Czym są kody ICD?

Kody ICD to ustandaryzowany, międzynarodowy system stworzony przez Światową Organizację Zdrowia, pozwalający na definiowanie jednostek chorobowych (ICD10) oraz procedur medycznych (ICD9). Standaryzacja powoduje, że zarówno personel medyczny, jak i pacjenci mogą w prosty sposób odczytać rozpoznanie jednostki chorobowej oraz zastosowane procedury leczenia. Katalogi kodów (rewizje) regularnie ulegają modyfikacjom oraz są dostosowywane do aktualnego stanu wiedzy naukowej.

Czym są certyfikaty P1 oraz ZUS?

Certyfikaty P1 (zwane również certyfikatami RPWDL) obejmują zestaw plików TLS oraz WSS gabinetu -podmiotu leczniczego lub praktyki zawodowej. Pozwalają na identyfikację danej placówki na Platformie P1. Certyfikat ZUS jest rodzajem podpisu elektronicznego danego lekarza potwierdzającego jego tożsamość. Pierwotnie stworzony do obsługi zwolnień, znalazł również zastosowanie w walidacji procesu innych operacji m.in. przy wysyłce zdarzeń medycznych. Jego uzyskanie jest możliwe przez portal gabinet.gov.pl lub platformę ZUS PUE. Wszystkie certyfikaty są darmowe.

Czy wysyłka zdarzeń medycznych jest obowiązkowa?

Tak, z założenia wysyłka zdarzeń medycznych jest obowiązkiem każdego podmiotu udzielającego świadczeń medycznych. Obejmuje to zarówno praktyki zawodowe, jak i podmioty lecznicze. Dokumentem definiującym ten obowiązek jest ustawa o Systemie Informacji Medycznej z dnia 28 kwietnia 2011 roku wyznaczająca datę rozpoczęcia przekazywania danych na temat zdarzeń medycznych przetwarzanych w systemie informacji od dnia 1 lipca 2021 roku.

Jakie są konsekwencje niespełnienia obowiązku?

W chwili publikacji tego poradnika* ustawodawca nie przewidział żadnych negatywnych konsekwencji dla podmiotów niewywiązujących się z obowiązku. Jednakże Ministerstwo Zdrowia jasno przekazuje, iż znajdujemy się obecnie w okresie przejściowym i w perspektywie czasu należy spodziewać się usankcjonowania wysyłki zdarzeń medycznych. Warto wykorzystać ten czas i przygotować odpowiednio swój gabinet. Pozwoli to uniknąć niepotrzebnego stresu i szukania rozwiązania na przysłowiową ,,ostatnią chwilę''.
*wrzesień 2022

Czy pacjent widzi informacje wysłane przez gabinet?

Tak, pacjenci mają możliwość sprawdzenia zdarzeń medycznych raportowanych przez placówki
medyczne. Takie informacje znajdą na Internetowym Koncie Pacjenta. Trafiają tam zdarzenia medyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczenia z placówek wyłącznie komercyjnych. IKP to również zbór e-recept i e-skierowań wystawianych danemu pacjentom. W połowie 2021 roku liczba aktywowanych kont w ramach IKP przekroczyła 10 milionów.

Jakie informacje zostaną wysłane?

Wysyłce podlegają informacje o dacie wizyty, placówce, w której został przyjęty pacjent oraz dane lekarza, który pacjenta przyjął. Widoczne są również kody ICD9, czyli nazwa świadczenia wykonanego u pacjenta wedle tej terminologii oraz ICD10, czyli rozpoznanie.
Przykład:
ICD9 - 23.1503 Całkowite opracowanie i odbudowa
ubytku na 2 powierzchniach
ICD10 - K02.1 Próchnica zębiny
Kwoty zabiegów, jeśli są prowadzone w programie, nie podlegają wysyłce!

Ile czasu zajmuje wysłanie zdarzenia?

Jest to zależne od konstrukcji i rodzaju danego programu. W codziennej pracy bardzo ważna jest szybkość i prostota działania. W IQ Dental wysyłka zdarzenia medycznego to jedno kliknięcie po zakończeniu wpisu w karcie. Po kilku sekundach użytkownik otrzymuje informacje o zakończeniu procesu i może kontynuować pracę z kolejnym pacjentem. W przypadku braku wymaganych elementów np. kodu ICD9/10 lub niepełnych danych pacjenta wyświetli się stosowny komunikat.

Ile czasu mam na wysłanie zdarzenia medycznego?

Na wysłanie zdarzenia medycznego Platforma P1 przewiduje 48 godzin od momentu rozpoczęcia
wizyty. Następnie możliwość wysyłki jest blokowana przez system. Należy pamiętać, że zgodnie z przepisami wpis w karcie pacjenta powinien zostać dokonany ,,niezwłocznie''. Wszelkie opóźnienia w dokonywaniu wpisów dobrze jest odpowiednio wyjaśnić w karcie. Przykładowo: ,,brak internetu'', ,,awaria
komputera''.

Czy IQ Dental pomoże mi w realizacji wysyłki?

Oczywiście. IQ Dental to program gabinetowy stworzony przez lekarzy stomatologów. Umożliwia wysyłkę zdarzeń medycznych na Platformę P1 bez dodatkowych kosztów. Każdy nasz klient może liczyć na bezpłatną pomoc w generowaniu certyfikatów oraz konfiguracji programu. Wykonamy wszystko za Ciebie, abyś mógł bez przeszkód realizować ustawowy obowiązek.

Udostępnij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram