e-Recepta - udręka czy błogosławieństwo?

27 lutego, 2023

Czym jest e-Recepta?

e-Recepta to cyfrowa wersja dotychczasowej papierowej recepty. Od 2020 roku recepty są obowiązkowo wystawiane w postaci elektronicznej. Jest to wygodne i bezpieczne rozwiązanie dla pacjentów, ale również dla lekarzy. Wystawienie e-Recepty jest proste i zajmuje mniej czasu, niż wystawienie recepty papierowej. Dodatkowy czas lekarz może poświęcić pacjentowi. 

Możliwość nadania dostępu lekarzowi do historii leczenia, w tym wystawionych e-Recept pacjenta, zapewnia poprawę jakości świadczonych usług oraz zwiększa efektywność leczenia.

Co znajduje się na e-Recepcie?

  • dane pacjenta, 
  • dane osoby wystawiającej receptę, 
  • dane podmiotu, w którym receptę wystawiono, 
  • informacje o leku (np. nazwę, ilość, postać, dawkę i sposób dawkowania), 
  • data wystawienia recepty, 
  • data ważności recepty. 

Gdzie ją wystawić?

e-Receptę bez trudu wystawisz w dobrych programach do obsługi gabinetu takich jak np. IQ Dental lub wykorzystując stronę http://gabinet.gov.pl . Wystawiając ją w programie w którym na co dzień obsługujesz swoich pacjentów masz dostęp do wszystkich danych w jednym miejscu (historia choroby, recepty, dane pacjenta i wiele innych). 

Kto podpisuje e-Receptę?

Recepta podpisywana jest przez lekarza lub innego uprawnionego pracownika medycznego. Dlatego tak ważne jest, aby każdy z osób planujących wystawiać recepty dla pacjentów miał odpowiednio skonfigurowane swoje konto pracownicze. W IQ Dental pomożemy Ci skonfigurować i wygenerować zestaw niezbędnych certyfikatów służących do wystawiania e-Recept.

Jaki jest termin przydatności e-Recepty?

Termin ważności e-Recepty jest taki sam jak w przypadku recept wystawianej w sposób tradycyjny, a więc jest to zazwyczaj 7, 30, 120 lub 365 dni, w zależności od rodzaju leku i decyzji lekarza. W przypadku jej przeterminowania konieczna jest powtórna konsultacja z lekarzem.

Udostępnij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram