Czym jest wysyłka zdarzeń medycznych?

20 kwietnia, 2023

Wysyłka zdarzeń medycznych na Platformę P1 to istotny element funkcjonowania Systemu Informacji w Ochronie Zdrowia w Polsce. Platforma P1 umożliwia szybką wymianę informacji medycznych między placówkami medycznymi, co z kolei pozwala na szybszą i skuteczniejszą opiekę nad pacjentami.

Wysyłka zdarzeń medycznych na platformę P1 jest uregulowana przepisami ustawy o Systemie Informacji w Ochronie Zdrowia z 2011 roku oraz rozporządzeniami Ministra Zdrowia w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej z 2020 roku. Zgodnie z tymi przepisami, każda placówka medyczna ma obowiązek przekazywać informacje medyczne na platformę P1, niezależnie od tego czy wykonuje usługi komercyjne, czy w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Do zdarzeń medycznych, które muszą być przekazywane na Platformę P1, należą między innymi informacje o hospitalizacjach pacjentów, wyniki badań laboratoryjnych, skierowania na badania czy recepty. Wysyłka zdarzeń medycznych na Platformę P1 odbywa się w sposób zautomatyzowany, co pozwala na szybkie przetwarzanie informacji i ich udostępnianie innym placówkom medycznym.

Wysyłka zdarzeń medycznych ma wiele zalet. Przede wszystkim pozwala na skuteczniejsze zarządzanie informacjami medycznymi, co z kolei przekłada się na lepszą opiekę nad pacjentami. Dzięki Platformie P1 możliwa jest szybsza diagnoza i skuteczniejsze leczenie pacjentów, co może zwiększać ich szanse na powrót do zdrowia. Ponadto pacjenci mogą stale kontrolować informacje przesyłane przez gabinety i szpitale co pomaga w wykrywaniu nieprawidłowości.

Wysyłce podlegają takie informacje jak: dane pacjenta, dane placówki wykonującej świadczenie, imię i nazwisko lekarza oraz kody ICD9/10. Brak jest eksportu danych o rozliczeniach usług komercyjnych, pozostaje to wewnętrzną dokumentacją konkretnego gabinetu.

Aby spełnić wymogi prawne IQ Dental oferuje swoim klientom darmową wysyłkę zdarzeń medycznych oraz przygotowanie niezbędnych certyfikatów lekarza i gabinetu.

Udostępnij
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram