Przypominanie o zgodach na leczenie, intuicyjna rezerwacja terminów online, inteligentne wyszukiwanie wolnych terminów oraz możliwość przypisania asysty do gabinetu.

Na prośbę lekarzy dodaliśmy przypomnienie o zgodach na karcie pacjenta, możliwość ukrywania poszczególnych procedur na planie leczenia, łatwą zmianę prezentacji procedur. Rejestracja doceni szczególnie funkcjonalność wyszukiwania wolnych terminów w kalendarzu, możliwość wysyłki SMS z poziomu karty pacjenta. Osoby zarządzające mogą przydzielać indywidualne uprawnienia pracownikom w aplikacji czy też konfigurować inną prowizję za pracę w weekendy i święta.

Rekordowa liczba aktualizacji i poprawy funkcjonalności obecnych w naszej aplikacji. Kilkanaście nowych elementów zgodnie z prośbami naszych użytkowników :))

1. Dodanie przypomnień o zgodach do karty pacjenta.
Po wybraniu procedur wymagających podpisania zgody pacjenta, aplikacja na koniec wizyty przypomina o wgraniu zgody do aplikacji. Dodatkowo, przed rozpoczęciem wizyty jest możliwość wysłania zgód do pacjenta, aby ten mógł się z nimi zapoznać jeszcze przed wizytą.

2. Wiele gabinetów dla jednego lekarza.

Część z Was przyjmuje pacjentów w tym samym czasie na kilku fotelach. Teraz to nie problem! W ustawieniach grafiku pracy lekarza, klikając Dodaj zakres, możecie ustawić grafik pracy lekarza na kilku fotelach jednocześnie! Z takiego rozwiązania najbardziej zadowoleni będą ortodonci :))

3. Przebudowa rezerwacji on-line.

Przebudowaliśmy całkowicie moduł rezerwacji online, tak aby ułatwić konfigurację i korzystanie z tej funkcjonalności. W zakładce Ustawienia -> Rezerwacje online (https://www.iqdental.app/ustawienia/konfiguracja-kliniki/rezerwacja-online), możemy w prosty sposób aktywować lub dezaktywować możliwość rezerwacji online, dodatkowo możemy ustawić, które rodzaje wizyt i na jaki czas mogą być umawiane przez pacjentów. Czas wizyt jest stały tylko dla pacjentów, z poziomu Waszych kont w aplikacji jest później możliwość dowolnej modyfikacji tej wizyty. Oprócz rezerwacji pacjentów którzy mają konto w aplikacji IQ Dental, od teraz mamy również opcję umawiania pacjentów z zewnątrz! Link dla rezerwacji online można wstawić na swoją stronę internetową, na konto na Facebooku czy gdziekolwiek tylko chcecie!

4. Dodanie możliwości pokazywania/ukrywania poszczególnych procedur/etapów na planie leczenia.
Po stworzeniu planu leczenia (zarówno automatycznie jak i ręcznie), możemy ukryć pewne elementy planu. Może to być szczególnie użyteczne, jeżeli stan uzębienia pacjenta wymaga bardzo kompleksowego planu leczenia, natomiast mamy obawy, że tak złożony plan odstraszy pacjenta od podjęcia leczenia. Korzyścią rozwiązania jest to, że nie zapomnimy o tym co ukryliśmy na etapie prezentacji.

5. Zmiana prezentacji procedur i wariantów.
Zmodyfikowaliśmy sposób modyfikacji procedur oraz wariantów z poziomu ustawień.
a) Edycja nazwy procedur - możemy modyfikować nazwy domyślnych nazw procedur oraz wariantów. Bardzo ważne jest, aby modyfikować treść, a nie znaczenie danej procedury. Chodzi o to, aby zmienić np. KOMPLEKSOWĄ HIGIENIZACJĘ na HIGIENIZACJĘ, a nie na WYPEŁNIENIE KOMPOZYTOWE. Jest to o tyle istotne, że późniejsze wykorzystanie tej procedury nie zmieni swojej logiki działania.
b) Łatwiejsza edycja - nie trzeba klikać w każdą procedurę, aby dokonać edycji. Wystarczy rozwinąć listę klikając POKAŻ/EDYTUJ/DODAJ KOLEJNE i zacząć edycję.https://iqdental.app/ustawienia/zabiegi/procedury

7. Znajdź wolny termin - Wyszukiwanie wolnych terminów w kalendarzu.
Po kliknięciu Znajdź wolny termin, a następnie wybraniu rodzaju wizyty, aplikacja z automatu przefiltruje nam kalendarz w poszukiwaniu wolnego terminu. Domyślnie ustawiliśmy długość wizyty na 30 minut, ale czas wizyty można dowolnie modyfikować, w zależności od potrzeb. Po znalezieniu odpowiedniego terminu, należy kliknąć zatwierdź w prawym, gdzie wystarczy już tylko wybrać pacjenta i gotowe!

8. Dodanie możliwości przypisania asysty do konkretnego gabinetu.
W ustawieniach grafiku, możemy od teraz przypisać godziny pracy asystentki w konkretnym gabinecie. Przy ustawianiu grafiku wystarczy jedynie zaznaczyć "Dodaj jako asystę do gabinetu" https://iqdental.app/ustawienia/schedules

9. Dodanie kolorów do listy personelu.
Do widoku listy personelu dodaliśmy kolory, które oddają kolorystykę pojawiającą się później w kalendarzu.

10. Dodanie wysyłki SMS z poziomu karty pacjenta.
Z poziomu konta pacjenta można od teraz wysyłać własne treści SMS.

11. Podgląd szablonów SMS.
Do szablonów SMS dodaliśmy podgląd tego jak będzie wyglądała wiadomość wysłana do pacjenta. https://iqdental.app/ustawienia/szablony-sms

12. Zmiana terminu wysyłki SMS.
Obok aktywnych powiadomień SMS pojawiła się nowa funkcjonalność Edycja godzin wysyłki. Do tej pory wiadomości do pacjentów np. z przypomnieniem o wizycie wysyłane były automatycznie dzień wcześniej o godzinie 12:00. Od teraz macie możliwość zmiany godziny i terminu wysyłki. Planujemy dalej rozwijać ten moduł, gdzie będziemy mogli ustawić również wyjątki dla wiadomości wysyłanych w weekendy i święta.

13. Zmniejszenie ilości oraz modyfikacja powiadomień i zadań automatycznych.
Ograniczyliśmy ilość powiadomień i zadań automatycznych, które tworzyły się w programie. Dodatkowo 14 różnych zadań automatycznych, które mają pomóc w prowadzeniu gabinetu są od teraz indywidualnie konfigurowane. Dzięki temu masz wpływ na to jakie powiadomienia mają się generować akurat w Twoim gabinecie. https://iqdental.app/ustawienia/zadania-automatyczne

14. Dodanie modułu zadań dla konkretnego pacjenta.
Tworząc zadania w IQ Dental, mamy możliwość przypisywania ich nie tylko do członków zespołu ale również i dla naszych pacjentów. Z poziomu karty pacjenta w zakładce Karta pacjenta -> Zadania możemy w prosty sposób podejrzeć zadania, które pacjent miał do zrealizowania.

15. Konfiguracja ankiety Net Promoter Score (NPS).
Możliwość konfiguracji Ankiety NPS, pozwala na edytowanie treści powiadomień które wysyłane są do pacjentów w zależności od oceny, jaką nam wystawił. Dodatkowo możemy również dezaktywować wysyłkę ankiet NPS do pacjentów. https://iqdental.app/statystyki/net_promoter_scores/show_detail

16. Dodanie samouczka wdrożeniowego.

Wchodząc na stronę Samouczki, oprócz standardowych filmów pokazujących funkcjonalności programu dodaliśmy również interaktywne samouczki, które pomagają krok po kroku przejść przez ustawienia programu. Samouczek wdrożeniowy pokazuje krok po kroku, jak ustawić aplikację, aby jak najlepiej korzystać z funkcjonalności takich jak np. Znajdź wolny termin. Samouczki znajdują się: www.iqdental.app/samouczek?category=interactive_tutorials

17. Przydzielanie uprawnień przez Administratora.

Administrator może zmienić domyślne uprawnienia dla każdego użytkownika w aplikacji. Dodatkowo, jeżeli mamy konto administratora, możemy zezwolić, aby i on mógł nadawać uprawnienia dla użytkowników. Uprawnienia można edytować na stronie www.iqdental.app/ustawienia/workers , gdzie po wybraniu konkretnego pracownika mamy przycisk "Uprawnienia".

18. Dodanie możliwości skonfigurowania innej prowizji lekarza, za pracę w weekendy i święta.

Rozszerzyliśmy ustawienia prowizji lekarza i możliwość skonfigurowania innych warunków finansowych za procedury wykonywane w weekendy i święta.

19. Możliwość wyeksportowania cennika gabinetu.

Z poziomu Ustawienia -> Procedury ( https://www.iqdental.app/ustawienia/zabiegi/procedury ), macie możliwość wyeksportowania swojego cennika i listy procedur. Zarówno w formacie PDF jak i CSV.

20. Dodanie informacji o PWZ i tytule naukowym.
Dodaliśmy dodatkowe pola na koncie pracownika, gdzie można wpisać jego tytuł zawodowy oraz nr PWZ.

Dodatkowo:
21. Poprawione powierzchnie zębów.
U części z Was występował problem z powierzchniami zębów, w szczególności takich procedur jak np. wypełnienie kompozytowe. Zostało to już poprawione i wszystkie powierzchnie są już na swoim miejscu!

22. Odblokowanie statusu pacjenta.
Zgłaszaliście nam problem brakiem dostępnych statusów dla niektórych pacjentów. Teraz każdy pacjent może mieć dowolny status pacjenta, wszystko zależy od Was.


23. Wiadomości e-mail.

Odświeżyliśmy wygląd wiadomości e-mail, które wychodzą, zarówno do pacjentów jak i do personelu.


24. Łatwiejsze otwieranie załączników.

Załączniki na koncie pacjenta zapisane w formie zdjęcia lub PDF. będą otwierały się w nowej karcie. Nie będzie już konieczności ich pobrania w celu podglądu.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram