Poprawy diagramy, rozszerzenia podsumowania wizyt, szablony notatek, modyfikacje zgód i ankiet, ograniczenie logowania, nowy moduł rozliczeń, zmiany w grafiku pracownika

1.   Nieszczelne wypełnienie

Poprawiliśmy wyświetlanie się nieszczelnego wypełnienia na diagramie.

2.   Podsumowanie wizyt

Rozszerzyliśmy raport “Podsumowanie wizyt” od teraz w raporcie XLSX Podsumowania wizyt została dodana informacja o lokalizacji realizacji wizyty oraz prowizji lekarza.

3.   Dane do faktury

Od tego miesiąca nie ma obowiązku podawania nazwy banku i numeru rachunku bankowego w polu “Dane do faktury” w konfiguracji kliniki.

4.   Szablony notatek

Zwiększyliśmy również funkcjonalność szablonów notatek! Na początek dodaliśmy możliwość zmiany kolejności dodania notatek w szablonach, dodatkowo na wizycie kazda z notatek jest wyraźniej oznaczona. 

5.   Ograniczenie logowania 

W celu ograniczenia logowania Pracowników z poza gabinetu, wprowadziliśmy możliwość wskazania konkretnych numerów IP, z których możliwy jest dostęp do aplikacji.

6.   Rodzaje wizyt

Zmieniliśmy również kolejność rodzajów wizyt. Od teraz rodzaje wizyt ułożone są w kolejności alfabetycznej. Dotyczy to również nowo utworzonych rodzajów wizyt.

7.   Modyfikacja zgód i ankiet

Na wniosek użytkowników zrezygnowaliśmy z jednej ze zgód przy ankiecie ogólnej i wywiadzie medycznym.

8.   Nowy moduł Rozliczeń

Wprowadziliśmy też sporo zmian w module z rozliczeniami i raportem kasowym. Od teraz konto pacjenta jest podzielona na fiskalne i niefiskalne. Dodaliśmy również możliwość wydruku paragonu z poziomu rozliczeń na karcie pacjenta oraz z poziomu rozliczenia wizyty pacjenta. Jest również możliwe wydrukowanie paragonu do wcześniej zrealizowanych płatności. 

Natomiast do raportów kasowych dodaliśmy numery paragonów!

9.   Grafik pracownika

Na koniec dodaliśmy możliwość powielenia konkretnych dni tygodnia, dzięki czemu możemy bez problemu ustawić, że dany lekarz przykładowo pracuje co 3 poniedziałek i co 2 piątek.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram