Paragony, eksport planu leczenia, zmiany w fakturach, rozszerzenie zarządzania rozliczeniami

1.   Paragony

Podsumowanie wystawionych paragonów z możliwością sortowania oraz wyboru zakresu dat.

2.   Stan początkowy gotówki

Ręczna edycja stanu początkowego gotówki w danym dniu rozliczeniowym

3.   Plany leczenia

Eksportu planu leczenia do formatu Excel

4.   Konfiguracja faktur

Konfiguracji każdego rodzaju faktury

  1. Wybór numeru początkowego
  2. Wybór formatu faktury
  3. Stały tekst wyświetlany na końcu każdej faktury.
  4. Domyślne scalenie wszystkich pozycji na fakturze do jednej pozycji

5.   Nowe rodzaje faktur

Nowe pozycje na widoku faktur:

  1. Wybór NIP lub PESEL w polu Nabywca
  2. Możliwość dodania danych Płatnika
  3. Opcjonalny wybór formy płatności

6.   Zarządzanie rozliczeniami

Rozszerzenie akcji do zarządzania fakturami - edycja oraz usunięcie.

Dodatkowe zakładki dla każdego rodzaju fakturyMożliwość zbiorczego pobierania wybranych faktur

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram