Kolejne ulepszenia i wprowadzenie ICD9 i ICD10.

W związku z nowymi wytycznymi wprowadzamy do IQ Dental możliwość przypisania kodów ICD-9 oraz ICD-10 oraz kolejne usprawnienia w aplikacji. Więcej informacji w artykule.

W dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy nasz program o następujące funkcjonalności:

1. Nowy widok wizyt – w związku z implementowaniem najnowszych wytycznych dotyczących m.in. gromadzenia danych medycznych dodaliśmy możliwość przypisania kodów ICD-9 oraz ICD-10, oraz zmodyfikowaliśmy notatkę do wizyty, dając miejsce na wpisanie opisu wizyty, przepisanych leków oraz zaleceń.

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom zmodyfikowaliśmy również ustawienia procedur, aby można było przypisać domyślnie kody ICD-9 oraz ICD-10, które będą się dodawać automatycznie po wybraniu procedury podczas realizacji wizyty.

Aby ułatwić Państwu proces konfiguracji, dodaliśmy przy ponad 130 pozycjach domyślne kody, które oczywiście można zmienić i ustawić według własnego uznania. (https://iqdental.app/ustawienia/zabiegi/procedury)

Analogicznie jak w przypadku opisu do wizyty, macie również Państwo możliwość stworzenia szablonów zarówno dla przepisanych leków, jak i zaleceń. (https://iqdental.app/ustawienia/szablony-notatek)

2. Dodaliśmy możliwość podania numeru PESEL w danych personelu – zmiana wprowadzona na podstawie Ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, w której jeden z punktów mówi: Identyfikator pracownika medycznego stanowi numer prawa wykonywania zawodu, a w przypadku osób, którym nie nadano numeru prawa wykonywania zawodu - numer PESEL.(Ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia z dnia 28 kwietnia 2011 r.)

3. Dodaliśmy możliwość zaznaczenia kamienia nazębnego i starcia zębów na pojedynczych zębach, a nie w całej jamie ustnej.

4.Dodaliśmy uprawnienia pozwalające ograniczyć wgląd personelu w dokumentację medyczną pacjentów. Nowe uprawnienia to:

  1. a) Pracownik widzi szczegóły wizyt pacjentów – decydujemy, czy dany pracownik, może wejść w szczegóły wizyty i zobaczyć, co konkretnie było wykonywane na wizycie,
  2.  b) Pracownik może wydrukować historię wizyt pacjenta – decydujemy czy dany pracownik, może wydrukować wizytę/wizyty pacjentów
  3.  c) Pracownik widzi PESEL pacjenta – decydujemy, czy dany pracownik, może widzieć numer PESEL pacjenta

5. Dodaliśmy możliwości zbierania informacji o numerze telefonu dla przedstawiciela ustawowego/opiekuna pacjenta.

6. Rozszerzyliśmy konfigurację Szablonów SMS o klika nowych dynamicznych danych, które pozwolą na większą dowolność w ustawieniu wysyłki wiadomości do pacjentów. (https://iqdental.app/ustawienia/szablony-sms)

7. Zmieniliśmy domyślne filtrowanie diagramów historycznych, tak aby najpierw pokazywały się wszystkie historyczne diagramy, a nie jak obecnie, gdzie widoczne były tylko te z poprzedniego miesiąca.

8. Na widoku kalendarza zmodyfikowaliśmy wyświetlanie dnia dzisiejszego, aby był jeszcze lepiej widoczny. (https://iqdental.app/kalendarz)

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram