Informacje o wizytach do akceptacji, możliwość przerwania wizyty przez administratora, podgląd recept, zmiany w generowaniu faktur, rejestry

1. Informacje o wizytach do akceptacji

Prezentowane będą tutaj wszystkie wizyty umówione przy rezerwacji online. 

Przypomnę, że całą konfigurację rezerwacji online można wykonać TUTAJ

2. Dodanie możliwości przerwania wizyty przez administratora

Administrator ma od teraz możliwość przerwania trwającej wizyty.

Chodzi tutaj przede wszystkim o sytuację w której inny lekarz zapomni zakończyć swoją wizytę, co w chwili obecnej uniemożliwiało rozpoczęcie kolejnej wizyty.

3. Podgląd recept

Do tej pory podgląd do recepty miała tylko osoba wystawiająca receptę.

Dodaliśmy do ustawień pracownika nowe uprawnienie, zezwalające np. rejestratorce możliwość wydruku lub przekazania pacjentowi kodu do jego recepty.

4. Rejestr przyjęć oraz rejestr zabiegów

W ustawieniach zaawansowanych dodaliśmy możliwość generowania rejestrów przyjęć oraz zabiegów.

5. Zmiany w generowaniu faktur dla pacjentów

Oprócz możliwości konfiguracji każdej pozycji na fakturze dodaliśmy również podsumowaniewszystkich wystawionych faktur.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram