Edycja cen na etapie kończenia wizyty, dodatkowe dane w raporcie kasowym, osobne procedury zębów mlecznych oraz kolor personelu na kalendarzu

Od teraz lekarz prowadzący leczenie może zmienić cenę na etapie kończenia wizyty - oczywiście za wcześniejszą zgodą właściciela. Dodatkowo wyodrębniliśmy procedury automatycznie dobierane do zębów mlecznych. Manager widzi w raporcie dobowym kolejne informacje m.in. formy płatności, wpłaty zaliczkowe. Dodatkowo może dostosować widok kalendarza o pasek z kolorem lekarzy.

Możliwość edycji cen na etapie kończenia wizyty i dodawania procedur

Ceny w IQ Dental są do zdefiniowania w ustawieniach. Może natomiast zdarzyć się tak, że trzeba cenę zabiegu niestandardowo zmodyfikować. Na etapie podsumowanie wizyty możemy dokonać edycji cen.

Rozszerzenie informacji w raporcie kasowym

Do podstawowych informacji takich jak Stan końcowy gotówki, dodaliśmy Podsumowanie, gdzie znajduje się rozbicie na sposoby płatności, a poniżej mamy wyszczególnione wszystkie płatności

Dodanie procedur dla zębów mlecznych

Do naszego zaawansowanego algorytmu generowania planu leczenia dodaliśmy również procedury dotyczące zębów mlecznych.

Możliwość dostosowania koloru dla personelu 

Każdy użytkownik może mieć przypisany kolor. Jest to szczególnie przydatne na widoku kalendarza, gdzie za pomocą paska wyświetlane są godziny pracy lekarza.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram