Automatyczne potwierdzanie wizyt, autouzupełnianie nazwisk lekarzy, ułatwiona konfiguracja procedur i edycja dokumentacji medycznej.

Sporo zmian w ankietach, wywiadzie medycznym oraz umożliwienie rezerwacji online pacjentom zarejestrowanym w systemie. Dodatkowo ułatwiamy stomatologom edycję dokumentacji medycznej, konfigurację procedur, przerywanie rozpoczętej wizyty i podgląd wyróżnionych notatek. Rejestracja otrzymuje natomiast automatyczne uzupełnienie nazwisk lekarzy oraz automatyczne potwierdzanie wizyt.

Odblokowanie możliwości edycji ankiet i wywiadu medycznego przez pacjenta

Pacjent dostał możliwość uzupełnienia ankiety i wywiadu medycznego.

Jeżeli pacjent ma założone konto online w naszej aplikacji to przed wizytą może uzupełnić ankiety i wywiad, dzięki czemu przychodząc na wizytę pierwszorazową ma już wszystko uzupełnione, a lekarz dokonuje weryfikacji i nanosi ew. poprawki.

Dodanie możliwości drukowania pustych ankiet

Pacjent, który nie podał adresu e-mail i nie ma założonego konta pacjenta w IQ Dental, może otrzymać puste ankiety i wywiad do uzupełnienia. Na koncie pacjenta wybierając np. Ankieta ogólna w prawym górnym rogu jest przycisk Szablon, który generuje dokument do wydruku. Ankieta z automatu jest uzupełniona danymi pacjenta, które zostały wprowadzone do aplikacji.

Edycja dokumentacji medycznej po zakończonej wizycie

Po zakończeniu wizyty jest możliwość edytowania notatki, lub stworzenie jej od podstaw, jeżeli bezpośrednio po wizycie nie została uzupełniona.

Możliwość przerwania rozpoczętej wizyty

Może zdarzyć się tak, że lekarz przeglądając swoje wizyty, przypadkowo którąś rozpocznie. Od teraz wystarczy kliknąć Przerwij wizytę, aby przywrócić wizytę do pierwotnego stanu.

Auto uzupełnienie nazwiska lekarza podczas planowania wizyt

W momencie, gdy w aplikacji zalogowany jest lekarz to dodawane przez niego wizyty z automatu w miejscu Lekarz uzupełniają się jego danymi.

Podobny mechanizm działa w momencie, gdy lekarz ma ustawiony grafik pracy przy konkretnym gabinecie. Wtedy bez względu na to kto jest zalogowany w aplikacji z automatu podstawi się lekarz, który pełni dyżur w danym gabinecie.

Zarówno w pierwszym jak i drugim przypadku istnieje możliwość zmiany lekarza prowadzącego wizytę.

Pacjent może samodzielnie rezerwować wizyty on-line

Pacjent, który posiada konto pacjenta w IQ Dental, a administrator aktywował rejestrację online przez pacjentów, może zapisać się na wizytę.

Dodanie do SMS-a z przypomnieniem o wizycie linku, który potwierdza wizytę w IQ Dental

Klinika może aktywować wysyłkę SMS i informować pacjenta np. o zbliżającej się wizycie z prośbą o potwierdzenie przybycia. W SMSie z przypomnieniem o wizycie pacjent dostaje indywidualny link do wizyty, dzięki czemu może samodzielnie potwierdzić wizytę, bez potrzeby bezpośredniego kontaktu z kliniką.

Pogrupowanie procedur pod kątem rodzajów wizyt

Dla łatwiejszej konfiguracji procedur w ustawieniach, pogrupowaliśmy procedury na konkretne rodzaje wizyt.

Wystawianie faktur, faktur zaliczkowych i faktur korygujących

Dane do faktury kliniki można domyślnie ustawić w Ustawienia -> Dane kliniki -> Dane do faktury.

Dodanie wyróżnionych notatek z karty pacjenta na widoku wizyty

Pacjent może mieć np. pewne choroby, które są na tyle istotne, że nie powinny pod żadnym warunkiem zostać pominięte podczas realizacji wizyty pacjenta.

Notatki dodajemy z poziomu Karta pacjenta -> Dane osobowe -> Dodaj notatkę. Po wpisaniu notatki zaznaczamy checkbox Wyróżnij notatkę, dzięki czemu nigdy o niej nie zapomnimy. Mniej istotne notatki można dodawać bez wyróżnienia.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram