Dodatkowa edycja przy planach leczenia, informacje dotyczące numeru karty papierowej, optymalizacja widoku diagramu.

Wprowadzono możliwość dodawania notatek do procedur w planach leczenia oraz możliwość edycji czasu trwania procedur. Numer karty papierowej pojawi się po najechaniu myszką na wizytę pacjenta oraz w podglądzie wizyty z poziomu kalendarza. Na podstawie sugestii użytkowników odświeżono widok diagramu. Dodano możliwość uzupełnienia swoich danych przez pacjenta. Dodano informacje o gabinecie do którego umawiany jest pacjent przy wyszukiwaniu wolnych terminów.

10.2021

Wykonane

Kolor grafiku w kalendarzu, wydruk cennika, poprawa wiadomości SMS oraz wysyłka zdarzeń medycznych.

Poprawiono kolor grafiku w kalendarzu oraz czytelność wydruku cennika. Poprawiono również wysyłkę wiadomości SMS z przypomnieniem o wizycie. Dla uspójnienia nazewnictwa w programie, zmieniono nazwę problemu z "Ząb do reendo" na "Ząb do powtórnego leczenia kanałowego". Uruchomiono wysyłkę zdarzeń medycznych dla podmiotów leczniczych oraz rozszerzono możliwość pokazywania notyfikacji o zakończeniu wizyty.

09.2021

Wykonane

Nowy widok wizyt, ograniczenie wglądu personelu, możliwość zaznaczenia kamienia nazębnego i starcia zęba

Wprowadzono nowy widok wizyt i nowe ustawienia procedur (kody ICD-9 oraz ICD-10). Dodano możliwość podania numeru PESEL w danych personelu. Umożliwiono zaznaczenia kamienia nazębnego i starcia zębów. Dodano uprawnienia pozwalające na ograniczenie wglądu personelu w dokumentację medyczną pacjentów. Umożliwiono dodanie opiekuna pacjenta. Zmieniono domyślne filtrowanie diagramów historycznych. Odświeżono w kalendarzu widok dnia dzisiejszego.

08.2021

Wykonane

Podpisy pacjentów na urządzeniach mobilnych, odświeżenie widoku wydruku historii wizyt, widżetów i modułu zadań

Umożliwiono zbieranie podpisów pacjentów na urządzeniach mobilnych. Odświeżono widok wydruku historii wizyt i dodano prezentację historii zmian konkretnej wizyty. Poszerzono suwaki. Umożliwiono dodanie kilku lokalizacji. Rozszerzono wyniki, pokazywane przez globalną wyszukiwarkę. Odświeżono widżety i moduł zadań. Poprawiono filtry wyszukiwania wolnych terminów. Umożliwiono zarządzanie wizytami dezaktywowanego pracownika.

07.2021

Wykonane

Zmiana menu ustawień, widoku dodawania pacjentów, edycji procedur

Przebudowano menu ustawień. Rozszerzono funkcjonalność wydruku listy wizyt. Dodano widok diagramów historycznych. Zmieniono widok dodawania pacjentów. Odświeżono widok edycji procedur.

06.2021

Wykonane

Edycja grafiku pracy personelu, zmiany w kalendarzu, zmiana wyglądu wizyty

Umożliwiono pełną edycję grafiku pracy personelu. Dodano nową grafikę dla korony na zębie. Zmieniono wyświetlanie kalendarza dla wizyt w tym samym czasie. Dodano nowe uprawnienie dla lekarza. Przebudowano wygląd wizyty.

05.2021

Wykonane

Edycja cen, ostrzeżenie przed opuszczeniem strony, edycja notatek

Umożliwiono edycję cen na planie leczenia. Dodano możliwość wyboru, co ma się znaleźć na wydruku historii wizyt. Dodano weryfikację numeru telefonu pacjenta. Dodano ostrzeżenie przed opuszczeniem nie zapisanej strony. Umożliwiono edycję notatek przypisanych do pacjentów dla każdego pracownika. Rozszerzono możliwość wyboru elementów do każdej procedury. Poprawiono działanie filtrów w module Pacjenci.

04.2021

Wykonane

Grupowe wysyłanie smsów, dodatkowe informacje przy planie leczenia, przycisk “Przywróć”

Dodano możliwość grupowego wysyłania smsów. Dodano możliwość wprowadzania dodatkowych informacji przy planie leczenia. Zmieniono wyświetlanie danych pacjentów. Dodano przycisk “Przywróć” przy wizycie. Wprowadzono ręczne czyszczenie poczekalni. Rejestratorka otrzyma komunikat po zakończonej wizycie.

03.2021

Wykonane

Szybkie rozpoczęcie wizyty, konfigurator listy, możliwość tworzenia notatek, integracja z PL-Med i FELG Dent

Pojawił się przycisk umożliwiający szybkie rozpoczęcie wizyty. Umożliwiono wyłączenie listy przy diagramie oraz dodano możliwość utworzenia notatki przy diagramie. Można też wydrukować listę wizyt z kalendarza. Umożliwiono import danych z PL-Med oraz FELG Dent.

02.2021

Wykonane

Poprawa diagramu, blokowanie kalendarza, automatyczne rozliczanie wizyt

Rozwinięto część aplikacji dotyczącej diagramu. Wprowadzono nowe rozwiązania dotyczące wysyłki smsów. Ustawiono możliwość blokowania kalendarza. Umożliwiono generowanie raportów w formacie .xlsx oraz automatyczne rozliczanie wizyt wycenionych na 0 zł.

01.2021

Wykonane

Modyfikacja widoku wizyt, usuwanie planów leczenia, domyślne określenie pierwszej wizyty

Zmodyfikowano nowy widok wizyt. Dodano możliwość usuwania planów leczenia oraz domyślne określenie pierwszej wizyty jako nieokreślona.

12.2020

Wykonane

Edycja wizyt, własne szablony notatek, skuteczność wizyt pierwszorazowych

Umożliwiono realizację wizyty z datą przyszłą. Wprowadzono statystykę mierzącą skuteczność wizyt pierwszorazowych. Dodano możliwość edycji zakończonej wizyty. Umożliwiono tworzenie szablonów notatek i dodanie numeru karty papierowej pacjenta. Dodano nowe elementy do diagramu i uaktualniono listę specjalizacji.

11.2020

Wykonane

Nowy widok wizyt, naliczanie czasu wizyty, kody ICD-10

Przeprojektowano widok trwającej wizyty. Wprowadzono możliwość naliczania faktycznego czasu wizyty. Dodano zbiór kodów ICD-10.

10.2020

Wykonane

Rekordowa ilość aktualizacji - poprawa funkcjonalności aplikacji

Dodano przypomnienia o zgodach do karty pacjenta. Umożliwiono przypisanie jednemu lekarzowi kilku gabinetów. Przebudowano system rezerwacji online. Dodano możliwość pokazywania/ukrywania poszczególnych procedur na planie leczenia. Zmieniono sposób modyfikacji procedur oraz wariantów z poziomu ustawień. Umożliwiono edycję kosztów do konkretnych wizyt. Ulepszono wyszukiwanie wolnych terminów w kalendarzu. Do konkretnego gabinetu można przypisać asystę. Przebudowano system wysyłki sms do pacjentów. Zmodyfikowano powiadomienia oraz zadania automatyczne. Dodano moduł zadań dla konkretnego pacjenta. Skonfigurowano ankietę NPS. Dodano samouczek wdrożeniowy oraz możliwość wyeksportowania cennika gabinetu. Umożliwiono skonfigurowanie innej prowizji lekarza za pracę w weekendy i święta Dodano możliwość edycji danych pracownika, poprawiono powierzchnię zębów, ułatwiono otwieranie załączników.

09.2020

Wykonane

Wersja demo, intuicyjny samouczek, swobodna konfiguracja uprawnień

Utworzono wersję demo aplikacji. Dodano kolejny interaktywny samouczek i wprowadzono modyfikację, pozwalającą administratorowi na nadawanie uprawnień poszczególnym użytkownikom. W ustawieniach umożliwiono przypisanie kolorów personelowi.

08.2021

Wykonane

Przebudowa rozliczeń, import danych z ProDentis, dodawanie zgód na koncie pacjenta

Zmieniono widok rozliczeń na koncie pacjenta oraz dodano możliwość częściowego rozliczenia wizyt. Zgody, jeszcze przed planowaną wizytą, wysyłane są e-mailem do pacjenta. Umożliwiono w łatwy sposób oznaczenie zrealizowanych procedur i zaktualizowanie stanu zębów. Dodano możliwość importu danych z programu ProDentis.

07.2021

Wykonane

Szybsza weryfikacja procedur, zmiana koloru zębów mlecznych, domyślna konfiguracja kliniki

Zmieniono kolor dla zębów mlecznych. Rozszerzono domyślną konfigurację kliniki na start. Dodano możliwość oznaczenia pacjenta, który spóźnia się na zaplanowaną wizytę. Szybciej można zweryfikować planowane procedury dzięki automatycznie tworzącej się liście procedur poniżej diagramu.

06.2020

Wykonane

Ankieta COVID-19, interaktywny samouczek, nowa kategoria główna - dokumenty, opisy procedur

W związku z pandemią COVID-19 rozszerzono listę ankiet. Zaktualizowano szablony e-maili i dodano możliwość ponownego wysłania e-maila z danymi do logowania. Wprowadzono nową kategorię główną - dokumenty, do filmów i animacji edukacyjnych dodano opisy. Uruchomiono interaktywny samouczek.

05.2020

Wykonane

Rozwinięcie modułu statystyk, optymalizacja ustawień prowizji, dodanie funkcji koordynatora

Aplikacja otrzymała nowe funkcjonalności - kalkulację cen usług oraz predykcję podwyżek. Zoptymalizowano ustawienia prowizji lekarza i dodano możliwość jej ustawienia dla procedur darmowych. W karcie pacjenta umożliwiono dodanie koordynatora leczenia.

04.2020

Wykonane

Ułatwienie umawiania wizyt, integracja z Carestream i Vatech

Dodano funkcję, pozwalającą w bardzo prosty sposób przekładać już umówione wizyty. Zintegrowano aplikację z programami Carestream i Vatech, dzięki czemu bez problemu można pobierać wszystkie zdjęcia pacjenta. Zmodyfikowano wersję planu leczenia pacjenta i dodano alert przed wprowadzeniem nowych procedur.

03.2020

Wykonane

Zmiana rozmiaru diagramu, przekierowanie do witryn rządowych, podział procedur

Powiększono rozmiar diagramu na karcie pacjenta. Stomatolog ma teraz możliwość wystawienia e-recepty poprzez przekierowanie do witryny rządowej. Umożliwiono podział procedur na warianty oraz etapy, aby ułatwić leczenie pacjentów. Administrator uzyskał możliwość przeliczenia na nowo we wskazanym okresie wynagrodzenia lekarza.

02.2020

Wykonane

Edycja cen, procedury na zęby mleczne oraz dodatkowe dane w raporcie kasowym

Lekarz ma możliwość edytowania kosztów wizyty. Dodano procedury dotyczące zębów mlecznych. Każdy użytkownik programu otrzymał swój indywidualny kolor. W raporcie kasowym podsumowanie, w którym znajduje się rozbicie na poszczególne metody płatności.

01.2020

Wykonane

Edycja dokumentacji medycznej, ułatwienia dla pacjenta

Pacjent otrzymał możliwość uzupełnienia ankiety i wywiadu medycznego. Może też umówić się na wizytę online i otrzymać smsa przypominającego o terminie wizyty. Po wizycie lekarz może stworzyć notatkę lub edytować istniejącą. Dodano też funkcję auto uzupełniania danych zalogowanego lekarza. Pogrupowano procedury na konkretne rodzaje wizyt i dodano możliwość domyślnego ustawienia danych kliniki na potrzeby faktur.

12.2019

Wykonane

Wyszukiwarka, filmy w opisie leczenia i blokada gabinetu

Aplikacja automatycznie wstawia filmy i opisy, dobrane indywidualnie do poszczególnych procedur i zabiegów. Wyszukiwarka już po kilku pierwszych znakach przeszukuje aplikację w poszukiwaniu wpisanej frazy. Na wypadek awarii sprzętu lub szkolenia, można zablokować konkretny gabinet.

11.2019

Wykonane