Zabezpieczenie serwerów, wysyłka zdarzeń medycznych dla Praktyk lekarskich, duplikaty pacjentów, eksport zadań

1. Zabezpieczenie serwerów na przypadek awarii

Wszelkie doskonałe funkcjonalności naszego programu byłyby bez znaczenia, gdyby Państwa dane nie były bezpieczne. 

O bezpieczeństwo dbamy w dwóch wymiarach: 

Pierwszy - W czasie rzeczywistym wykonujemy kopie zapasowe na dodatkowym, niezależnym od roboczych, serwerze, by w przypadku awarii uruchomić aplikację w kilka minut na serwerze zapasowym o parametrach identycznych jak robocze. Dzięki temu ograniczamy ryzyko utraty jakichkolwiek danych praktycznie do zera. 

Drugi -  Wykonujemy dodatkowy backup całej aplikacji aż 4 razy na dobę. W godzinach 00:0511.0014.00 oraz 17.00. Są one potrzebne przede wszystkim do tego, by w przypadku awarii brak ciągłości danych obejmował maksymalnie czas wynikający z interwałów pomiędzy wykonaniem kopii.

2. Wysyłka zdarzeń medycznych dla Praktyk lekarskich

W module Ustawień znajduje się nowa zakładka Platforma P1, która pozwala na skonfigurowanie konta pod wysyłkę Zdarzeń medycznych.

3. Dodanie podsumowania wyników pracy lekarza

4. Duplikaty pacjentów

Dodaliśmy możliwość wyszukania, a następnie scalenie zduplikowanych pacjentów.

Duplikaty znajdziecie Państwo w module Pacjenci, a następnie po kliknięciu Więcej.

Ze względów bezpieczeństwa przed ewentualnymi pomyłkami, zastosowaliśmy dwuetapową weryfikację. Administrator i menedżer może sam zatwierdzać zgłoszonych przez siebie pacjentów do scalenia, natomiast każda inna rola może wybrać pacjentów do scalenia, ale muszą być one zatwierdzona przez administratora lub menedżera.

5. Oznaczenie wizyt wysłanych do Platformy P1

Dla ułatwienia odróżnienia wizyt wysłanych od niewysłanych dodaliśmy ikonę P1.

Znajdziecie ją Państwo zarówno na widoku kalendarza.

6. Możliwość eksportu zadań

Mamy możliwość wyeksportowania wszystkich zadań do formatu PDF lub XLSX.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram