Grafik pracy i sporo zmian w programie.

W tej aktualizacji skupiliśmy się mocno na grafiku pracy lekarzy, który daje sporo możliwości ustawiania poszczególnych danych. Więcej szczegółów znajdziesz w dalszej części wpisu. Poza grafikiem w IQ Dental pojawia się nowa grafika w diagramie, zmiany w wyświetlaniu kalendarza, dodanie nowych uprawnień dla lekarzy, podgląd wizyt oraz zmiany w liście pacjentów.

1. Grafik pracy

https://iqdental.app/ustawienia/grafiki/pracownicy

Wprowadziliśmy możliwość pełnej edycji grafiku pracy personelu.

Dodaj grafik pracy - Możliwość ustawienia grafiku dla osoby, która nie posiada jeszcze grafiku w danym okresie. Mamy tutaj możliwość ustawienia grafiku OD-DO, który daje szerokie pole manewru.

Mamy możliwość ustawić tylko datę OD, dzięki czemu ustawimy grafik od konkretnego dnia w przyszłość, bez podania daty końcowej.

Możemy ustawić grafik OD-DO, który przyda się szczególnie wtedy, gdy ustawiony grafik ma obowiązywać np. tylko w okresie świątecznym, urlopowym.

Dostępna jest również opcja LUB OD, gdzie mamy zdefiniowane kilka wariantów.

Oprócz tego, wróciła również opcja Powiel co dwa tygodnie, dzięki czemu nie będzie już problemów z grafikiem pracy osób pracujących na zmianę.

Edytuj grafik pracy - Możliwość edycji ustawień obecnego grafiku

Edytuj ten tydzień - Możliwość edycji planu pracy na konkretny tydzień

Edycja jednego dnia - Wybierz z wyświetlanych dni ten, który chcesz zmodyfikować

2. Nowa grafika dla Korony na zębie

3. Zmiana wyświetlania kalendarza dla wizyt przypadających w tym samym czasie

Bloczki z wizytami będą od teraz dzieliły się, względem ilości wizyt przypadających w tym samym czasie.

Oprócz tego dodaliśmy dwie nowe ikony pojawiające się w prawym dolnym rogu wizyty.

4. Dodanie nowych uprawnień dla lekarza

Na liście uprawnień pojawiła się nowa opcja Pracownik widzi w kalendarzu wyłącznie swoje wizyty.

Zaznaczenie tej opcji spowoduje ukrycie wizyt innych pracowników i pozostawienie tylko tych należących do konkretnej osoby.

Pełny widok kalendarza
Widok z zaznaczonym uprawnieniem do widoku tylko swoich wizyt (Dr Alban)

5. Podgląd wizyty

Całkowicie przebudowaliśmy podgląd wizyty, który jest teraz dużo bardziej funkcjonalny.

Zaczynając od góry:

a) Informacje o Zobowiązaniach pacjenta oraz Koncie pacjenta widoczne są już z tego poziomu, bez konieczności przechodzenia do Rozliczeń

b) Frekwencja - informacja o historii wizyt naszego pacjenta. Na czerwono zaznaczone są wizyty nieodbyte/odwołane, na pomarańczowo pokazujemy ilość przełożonych wizyt, a na zielono sumę zrealizowanych wizyt.

c) Pełna edycja wizyty jest dostępna po lewej stronie. Każdy element jest edytowalny, bez konieczności klikania "Zatwierdź" =)

d) Edycja notatek - Możliwość edycji notatek bez konieczności wchodzenia w szczegóły

e) Zmiana kolorów przycisków w prawym dolnym rogu, które nawiązują do frekwencji o której pisałem wcześniej.

f) Podgląd zrealizowanej wizyty - Poprawa czytelności zakończonej wizyty.

6. Lista pacjentów

Zmiana kolejności wyświetlania na liście pacjentów - Najpierw nazwisko, później imię.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram